1152 Budapest XV, Palotás tér 1. sz.

+36-30/945-0478

Szervezet

Elnökségi tagok:

Elnök:
Kováts Attila

Alelnök:
Makovsky Zsolt

Bilicz Tibor
Gyökér Imre

Horváth László
Koltai Henrik
Pápai László

Ellenőrző bizottság:

elnöke:
Szász Béla

tagjai:
Némethy László
Nagy Sándor
Etikai bizottság:

elnöke:
Németh László

tagjai:  
Kovács Zoltán
Föglein József

 

Titkár:
Sólyom András
Tel: +36-20-340-53-74

A szövetségen belüli munka szakmai bizottságok keretében folyik. Ezek a következők:

  • Biztonságtechnika és Műszaki Szabályozási Bizottság
  • Kis- és Középvállalkozási Szakmai Bizottság
  • Oktatási Bizottság
  • Munkavédelmi Bizottság
  • Nyugdíjas Klub

A szakmai bizottságok éves terv (program) alapján működnek.


Biztonságtechnikai és műszaki szabályozási bizottság
Vezető: Pápai László

A bizottság a tevékenységét kétirányban fejti ki. Egyrészt a felvonók és mozgólépcsők létesítésével, üzemeltetésével, biztonságával kapcsolatos követelmények, előírások előkészítésében a felvonós szakma képviselete, azok értelmezésében segítség nyújtás a szakmai tagság-, esetenként harmadik fél részére. Képviseli a Szövetséget hazai és külföldi felvonós szervezetekben az Elnökség felhatalmazása alapján. Másrészt következetes program megvalósításán keresztül javítja a felvonók létesítésén, karbantartásán, javításán dolgozó szakemberek munkafeltételeinek biztonságát, a balesetek megelőzését.


Kis- és középvállalkozási szakmai bizottság
Vezető: Peiner József

A bizottság működésének célja, hogy fórumot biztosítson azon tagjai számára, akik a vállalkozásuk mérete miatt képtelenek mindazokhoz az információkhoz hozzájutni, amelyek vállalkozásuk sikeres működtetéséhez szükségesek. Elő kell segítse a hatékony kommunikációt a Szövetség egyes szakmai bizottságai és a kis- és közép vállakozók között. Munkájában hangsúlyozott szerepet kell kapjon a szakember utánpótlás elősegítése és a szakképzés támogatása, az EU csatlakozással összefüggő felkészítő munka, valamint az etikus magatartási normák megismertetése, az etikus vállalkozói magatartás erősítése.


Oktatási bizottság
Vezető:  Kamarás Péter

A bizottság működtetésének célja, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel és minden szakmai szinten segítse az iskolarendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli felvonós szakemberképzést és továbbképzést.

Munkavédelmi bizottság
Vezető:  Koltai Henrik
 

Nyugdíjas (Felvonós) klub
Vezető: Makovsky Máriusz

A Nyugdíjas Klub létrehozásának célja, hogy a felvonós szakmai megbecsült, - már nyugállományba vonult - műszaki szakemberei számára szakmai, társadalmi fórum álljon rendelkezésre annak érdekében, hogy

  • részt vállalhassanak a felvonós szakma napi, aktuális feladatainak megoldásában;
  • tapasztalataik átadásával segíthessék és támogathassák a felvonós szakma műszaki, gazdasági és jogi kérdéseinek megoldását;
  • részesei lehessenek a felvonós szakma eseményeinek, és részt vehessenek a Szövetség szakmai bizottságainak munkájában;
  • szakmai fórum álljon rendelkezésükre gondolataik, tapasztalásaik kicserélésére, illetve megosztására, és hozzáférhessenek az általuk igényelt szakmai információkhoz;
  • szükség szerint igénybe vehessék a Szövetség által nyújtott jogi, szakmai és humán gondoskodást;