1152 Budapest XV, Palotás tér 1. sz.

+36-30/945-0478

Tájékoztató Felvonószerelő beiskolázáshoz

A Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola (1195 Bp Üllői út 303)
a Magyar Felvonó Szövetség támogatásával újabb tanfolyamot indít az új moduláris szakképzés előírásainak megfelelően, felnőtt képzés formájában a következő OKJ-s szakmában:
Felvonószerelő.
OKJ száma: 33 521 03 0000 00 00
FEOR száma: 7623
A képzés célja olyan szakember képzése, aki:
különböző rendeltetésű, magas- és mélyépítésű létesítményekben üzemelő felvonók, mozgólépcsők, teheremelők telepítését, karbantartását, javítását, időszakos ellenőrzését és felújítását képes elvégezni.
Feladatai:
• a műszaki tervek, leírások áttanulmányozása és a felvonóakna méretének, minőségének ellenőrzése
• a telepítésre kerülő személy- és teherfelvonók villamos és gépészeti rendszerének kialakítása (vezetősínek, villamos vezetékek, elektromos szerelvények, felszerelése, kötélszerelési munkák elvégzése, a gyárban előállított felvonófülkék és aknaajtók épületbe szerelése stb.)
• a felvonók karbantartása és a biztonsági berendezések rendszeres felülvizsgálata
• üzemzavar vagy rendellenes működés esetén a hiba helyének (motor, fékek, kapcsolók, vezérlőegységek stb.) behatárolása és a szükséges javítások elvégzése (szelepek, ajtóérintkezők, csapágyak, fékbetétek cseréje stb.)
• a felvonók nagyjavítási és felújítási munkáinak ellátása, a fő egységek cseréje és beállítása, valamint a teljes villamos rendszer átépítése
A képzés óraszáma: 520 óra (elmélet – 40%, gyakorlat – 60%)
Követelmény modulok – tantárgyak:
1. modul: 0110-06 (20 óra)
 Munka és környezetvédelem
2. modul: 0111-06 (80 óra)
 Műszaki dokumentáció
 Műszaki mérések
 Fémek alakítása
3. modul: 0220-06 (44 óra)
 Gépészeti kötések
 Korrózióvédelem
4. modul: 0221-06 (72 óra)
 Szerelési ismeretek
5. modul: 0224-06 (32 óra)
 Biztonságtechnika
6. modul: 0349-06 (272 óra)
 Szakmai elmélet
 Szakmai gyakorlat
 Karbantartási ismeretek
 Jogi szabályozás
 Elektrotechnika
 Vezérlési ismeretek
 Informatika
A tanfolyamon a felvonós iparban dolgozó szakemberek oktatnak. A tananyag nemcsak a még működő, régi felvonókkal ismerteti meg a hallgatókat, hanem gyári katalógusok, helyszíni látogatások során a legújabb termékekkel is. Az oktatás célja az, hogy a végzett felvonószerelők típustól független ismereteket szerezzenek, és a gyakorlatban bármilyen ismeretlen emelő berendezést a megszerzett általános tudásra támaszkodva tudjanak felszerelni, javítani vagy karbantartani. A tanulást segítik a tanfolyamhoz írt jegyzetek, szakmai filmek valamint CD-n kiadott tananyagok.
További tájékoztatás és jelentkezési lap kérhető Szarvasné Zentai Katalin igazgatóhelyettestől.
Telefon: 06 (1) 282-97-13


JELENTKEZÉSI LAP

A képzés megnevezése: Felvonószerelő tanfolyam
OKJ száma: 33 521 03 0000 00 00
képzés költsége: 285 000 Ft
képzés tervezett kezdete: 2009. március
képzés helye: Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola
: 1195 Budapest Üllői út 303. : 06-(1)-282-97-13 Fax: 06-(1)-282-97-32
képzés óraszáma: 520 óra
képzés megkezdésének feltételei:
 iskolai előképzettség (10. évfolyam elvégzése)
 egészségügyi és pályaalkalmassági megfelelés
Jelentkező:
Neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állampolgársága:
Állandó lakhelye: ir.sz. város
utca, út házszám
Értesítési címe: ir.sz. város
utca, út házszám
Elérhetősége (telefon):
e-mail:
Legmagasabb befejezett
iskolai végzettsége:
Szakképzettsége OKJ szám megnevezés
Kelt: , 200 . hó nap

jelentkező aláírása

A legmagasabb iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolatát, valamint az orvosi alkalmasság igazolását a jelentkezési laphoz csatolni kell!
ORVOSI ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY

Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely megnevezése:
ÁNTSZ engedély száma:
A vizsgálat eredménye alapján (1) jelentkező
Felvonószerelő szakmára
ALKALMAS (2) NEM ALKALMAS(2)

Kelt: , 200 . hó nap

PH

Véleményező orvos aláírása(1) Nyomtatott betűkkel kitöltendő
(2) A megfelelő szöveg aláhúzandó