1152 Budapest XV, Palotás tér 1. sz.

+36-30/945-0478

Elhunyt Bánréti Tibor (1950 – 2016) a Magyar Felvonó Szövetség 2014. évi életműdíjasa

Életének 67. évében hosszabb ideje tartó betegség után 2016. november végén örökre eltávozott közülünk Bánréti Tibor. A kiváló és ismert mérnök, aki három diplomát is szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, már gyerekkorától kezdve a műszaki pályára készült.

1973-ban, a nappali tagozaton szerzett gépészmérnöki diplomájával a Ganz Mávag Felvonógyárában helyezkedett el tervező-, és fejlesztőmérnökként. Meghatározó szerepe volt a Schindler-licenc felvonók honosításában. Ekkoriban jelentkező új szakmai kihívások teljesítése érdekében irányítástechhnikai szakmérnöki oklevelet szerzett, ezzel elmélyítve tudását a hajtásszabályzók szakmai kérdéseiben is. Egy kis kitérővel 1982 - 1986 között a VILATI Villamos Automatika gyárában hajtástervezési és prototípus ellenőrzési feladatokkal szélesítette szakmai tapasztalatait.

1986 végétől visszatért első munkahelyére, ahol a fejlesztési csoport vezetőjeként a korszerűbb hidraulikus hajtások és az ún. „BME-típusú” elektronikus vezérlés bevezetésén dolgozott egy kis mérnökcsapat élén. 1990-től, a részben GMF jogutódnak tekinthető, a hazai Schindler cégnél lett a szerkezeti tervezés és az elrendezési tervezés közismert nagy szaktudású kiemelt szakemberévé.

2000-től csatlakozott az ÉMI Felvonó- és Mozgólépcső Felügyelet 2 éve alakult mérnökcsapatához vezető-helyettesként, ahol egészen a feladatok 2014. évi hatóságokhoz történő áttételéig, kimagasló, és a szakszerűséget szélesebb körben is lehetővé tevő mérnöki, ill. „oktatói” munkát végzett. A Felügyeletnél számos nehéz műszaki kérdés megválaszolásában, az elméleti háttér kiváló ismerőjeként segédkezett. Több saját és munkatársai által felvetett biztonságtechnikai feladat megoldásában, a tervezési tanácsaival és ellenőrzéseivel, a szilárdságtani típusszámítások, ill. műszaki táblázatok kidolgozásával, valamint ezek publikálásával - egyszerűen kiváló szakember és mérnök volt. Az FMF-nél oroszlánrészt vállalt a tervezők 2004. évi uniós normákra átvezető, ill. a 2005-ös (közel 180 fős) szakértői és ellenőri állomány átfogó OKJ-s átképzésében, továbbá az új felvonó-, ill. mozgólépcső ellenőrök 250 órás képzési tanfolyamain a magas szakmai színvonalú előadásaival. Az MSZT szakterületi szabványosítási munkájában évtizedekig kiemelkedő szakértői munkát végzett. Több uniós szabvány szakszerű honosítását, a magyar kiegészítő szabványok szövegének nagyobbik részének megalkotását is neki köszönhetjük az utóbbi közel 20 évben. Alapító tagja volt a MEE Felvonó MUBI-nak, a Mérnöki Kamarának, és a Magyar Felvonó Szövetségnek is, utóbbi 2014-ben megérdemelten életmű díjjal tüntette ki.

2014 végétől magánszakértőként segítette az FMF még megmaradt, ill. később annak volt kollégáit. Munkatársainak és a szakterületi mérnököknek, a diplomázóknak szívesen segített, közvetlen kollégái ezért és szerénysége miatt is nagyon kedvelték. Lánya és fia eddig elért sikerei is erőt adtak neki. Tibort, mint nagy-tudású mérnököt, kiváló embert sok szakember tisztelte és kedvelte, korai halála nagy veszteség a családja mellett szinte az egész szakterületünknek.

Emlékét megőrizzük!

Budapest, 2016. december 5.