1152 Budapest XV, Palotás tér 1. sz.

+36-30/945-0478

Életmű díjak átadása

Életmű Díjasaink

A XVI Felvonó konferencia megrendezése keretében lett első ízben átadva
Dr Sváb János életmű díj, melyet 2007-ben alapított a Magyar Felvonó Szövetség egyrészről tisztelegve a szakma nagy egyénisége dr Sváb János emléke előtt, másrészről kifejezni megbecsülésünket azok előtt, akik életük során sokat tettek a felvonós szakma fejlődéséért.
Jelen volt ezen a díjátadáson Sváb professzor úr özvegye, Éva asszony, valamint fia és leánya.
A díjazásra számos javaslat érkezett. A díj odaítélésének főbb szempontjai voltak: Példa értékű szakmai és emberi életpálya, önzetlen segítség nyújtás a szakma és a szakemberek fejlesztése terén, a szakmai közösség formálás támogatása.

A beérkezett javaslatok kivétel nélkül négy személy körré csoportosultak, ezek közül Pálfay Ferenc, aki a közel múltbeli halála miatt sajnos nem kaphatta meg ezt a kitüntetést.
További három jelöltre érkezett közel azonos számú ajánlás. A szövetség elnöksége úgy döntött, hogy ez alkalommal mind a három kollégánknak odaítéli a díjat.

A Magyar Felvonó Szövetség Dr Sváb János Életmű Díjban részesítette a szakmai és vezetői munkássága, a szakember képzés segítése, a felvonós szakma fejlesztése érdekében kifejtett közel negyven éves munkásságáért

Vas Sándor nyugalmazott vállalati igazgatót.

Vas Sándor a felvonós szakmával 1949-ben kötelezte el magát. Tervezőként kezdete a Freissler Antal és Tsa cégnél, majd rövid idő elteltével egyre nagyobb kihívást jelentő feladatokat kapott, közreműködött az ÉM Felvonószerelő Vállalat létrehozásában, amelynek rövidesen főmérnöke lett, 1963-tól az összevont építőipari nagy vállaltnak, a Gép- és Felvonószerelő Váll.-nak lett a termelési osztályvezetője, műszaki vezérigazgató helyettese, majd 1973-tól 1986-ig vezérigazgatója. A 3000 főt foglalkoztató nagyvállalat vezetése mellett, írt szakmai tankönyveket, óraadóként tanított a szakmunkás képzésben, főiskolán, de nem ritkán a felnőtt szakemberképzésben is szerepet vállalat. Rendszeresen tagja, vagy vezetője volt a különböző vizsgabizottságoknak, államvizsga bizottságoknak. A MEE Felvonó Munkabizottságában nem csupán részt vett, de a vállalat, melyet ő vezetett 15 éven keresztül otthont is adott a felvonós szakemberek nyári közös munkájához, vitáihoz.A Magyar Felvonó Szövetségtől Dr Sváb János Életmű díjat kapott a felvonós szakma elkötelezett képviseletéért, a közösség formálás érdekében kifejtett munkásságáért:

Takács Zoltán nyugalmazott irodavezető, igazságügyi szakértő.

A felvonós pályafutása azzal kezdődött, hogy gimnáziumi érettségi után műszakirajzolói végzettséget szerzett. 1952-ben helyezkedett el a legnagyobb hazai felvonós vállaltnál, a Magyar Felvonógyárnál mint tervező, ahol később irányító tervező lett. Számos nagy ipari létesítmény, köz- és lakóépület felvonóinak tervét készítette el.
Később a felvonó tervezéshez hű maradt, de a vállalatától megvált és hasonló de bizonyos értelemben változatosabb, nagyobb kihívást jelentő munkát ígérő vállalatnál, az ÉVITERV-nél folytatta, ahol is a Felvonó tervezési szakosztály vezetője, később irodavezetője lett. Munkáját a szakmai igényesség mellett a közvetlenég, a segítőkészség jellemezte. Másik jelentős tevékenysége, melyet 25 éve gyakorol az igazságügyi szakértés, ennek keretében több mint 200 ügyben kérték ki szakértelmét.
A műszaki szabályozás eredményességét, mint az OMFB által a Magyar Szabványügyi Hivatalba delegált külső szakértő segítette több, mint 25 éven keresztül.
Számos felvonós szakirodalom szerzőjeként is tevékenykedett, szervezett és tartott szakmai képző és továbbképző tanfolyamokat.
A Pollach Mihály Műszaki Főiskolával is szoros kapcsolatot tartott fenn, csaknem 100 végzős hallgatónak segített szakdolgozatuk elkészítésében.
1968 óta alapító tagja a MEE Felvonó Munkabizottságának, sőt alapításától 25 éven keresztül titkáraként működött és segítette a különböző vállalatoknál dolgozó szakemberek együtt gondolkodását, együttműködését, a szakma fejlődését.
Számos kitüntetésben is részesült, talán amire a legbüszkébb, ez évben a Magyar Elektrotechnikai Egyesülettől Életmű Díjat vehetett át.

A Magyar Felvonó Szövetség elkötelezett és igényes sokirányú szakmai munkásságáért, az oktatást segítő tevékenységéért Dr Sváb János Életmű Díjat adományozta:

Makovsky Máriusznak, az ÉMI TÜV Bayern nyugalmazott igazgatójának

Makovsky Máriusz szakmai életútja kissé érdekesen indult: első alkalommal, mint darukezelő, majd kőműves segédmunkásként helyezkedett el egy építő vállaltnál, ott megismerkedett a liftet szerelő felvonószerelőkkel, akik rábeszélték, hogy jöjjön hozzájuk dolgozni. Így megkapta az első felvonós fertőzést, amiből azóta sem tudott
kigyógyulni. Első felvonós munkahelye a sok kis felvonós cég államosításából létrehozott Felvonójavító Nemzeti Vállalat, melynek később egyik jogutódja lett a Felvonójavító Vállalat –később Budapestlift - . Rövid ideig szállítómunkás, majd segítőszerelőként ismerkedett a felvonókkal, ezt követően a tervezési területre került, ahol rajzolóként, később tervezőként dolgozott. A Műszaki Egyetemi tanulmányait az 1960 – as évek elején végezte el, ezzel párhuzamosan már megbízták a tervezési osztály vezetésével is. 1969- től nyugdíjazásáig vezette a Felvonó Vizsgáló Állomást, illetve annak jogutódjait. Szintén alapító tagja volt a MEE Felvonó Munkabizottságának, ahol szakmai tudását, tapasztalatát szívesen osztotta meg fiatal kollégáival.
Kiváló német nyelvtudásának is köszönhetően nagy nemzetközi ismeretségre, elismertségre tett szert. Az OMFB megbízásából részt vett annak a bizottságnak a munkájában, mely a korszerű felvonógyártás megteremtését eredményező felvonó licenc vásárlást segítette elő a ’70-es évek elején.
Nemzetközi tapasztalatait a hazai műszaki szabályozás terén is jól kamatoztatta, mindig mértékadó véleményt tudott megfogalmazni vitás esetekben, így meghatározó érdemei vannak abban, hogy hazánkban a felvonók telepítése, üzemeltetése sok esetben szigorúbb követelmények alá esett, mint a fejlett nyugati országokban.
Számos felvonós szakirodalom szerzőjeként, a közép- és felsőfokú képzésben óraadóként, a szakértői tanfolyamokon előadóként és vizsgabizottsági tagként segítette a szakmai utánpótlás nevelését.
A felvonó tervezői tevékenységével mai napig nem hagyott fel, számos szép, egyedi felvonó igazolja szakmai felkészültségét.

A Magyar Felvonó Szövetség megalapításában az első perctől kezdve részt vállalt és segíti az itt folyó munkát, a Nyugdíjas Klub vezetőjeként eredményesen fogja össze a szakma öregjeit.

Gratulálunk valamennyi kitüntetettnek!

Budapest, 2008-07-04
Apatini Kornél