1152 Budapest XV, Palotás tér 1. sz.

+36-30/945-0478

Az Európai Lift Szövetség közgyülése és konferenciája Budapesten (Apatini Kornél).

A European Elevator Assotiation (Európai Felvonó Szövetség) 2008 március 27-én Budapesten a le-Meridian Hotelben tartotta éves rendes közgyülését és az ezzel egybekapcsolt konferenciáját. Számunkra ez a döntés azért is nagy megtiszteltetés, mert ez az elsö alkalom, hogy az ELA valamelyik újonnan csatlakozott európai országban rendezi ezt a közgyülést. Valószínüleg e döntésben a gyönyörü fövárosunk mellett a magyar felvonós szakemberek elismerése is tükrözödik. (2006 legjobb nemzeti szövetsége címet a Magyar Felvonó Szövetség kapta) .

A konferencia iránt szokatlanul nagy érdeklödés volt. Közel húsz ország felvonó ipara képviseltette magát. A résztvevök köre meghaladta a száz föt. A magyar szakemberek is több mint húsz fövel jelentek meg és vettek részt az angol nyelven tartott konferencia munkájában.
A konferencia fö témája a régi felvonók felújítása, biztonságossá tétele. A résztvevöket a magyar felvonó ipar képviseletében Apatini Kornél a hazai szövetség elnöke köszöntötte és nyitotta meg az elöadások sorozatát. Rövid beszédében érzékeltette, hogy a konferencia témája nagyon aktuális hazánkban, hiszen nagyon sok (kb 20 ezer) régi felvonónk van, amelyeknél indokolt a kisebb-nagyobb korszerüsítés, de sajnálatos módon a jelenlegi gazdasági helyzet, a lakosság forrás hiánya nem kedvez ennek a törekvésnek.
William Orchard, az ELA elnöke bevezet? elöadásában néhány érdekes adattal szolgált: Európában pillanatnyilag több mint négy millió felvonó van. Ez az állomány évente mintegy 115 ezer új felvonóval gyarapszik. Az Európában üzemelö mozgólépcsök és mozgójárdák száma meghaladja a 85 ezret, az újonnan létesített berendezések száma 4500 db/év. Ez idáig Európa vezette a kontinensek között az új felvonó piacot (51%), de napjainkban Ázsia átveszi a vezet? szerepet azzal, hogy csupán Kinában ma már 120000 db/év a piac. Ehhez képest Észak- Amerikában az éves növekmény csupán 27000 db/év.
Világ jelenség a használatban lévö felvonók életkorának kitolódása, a legtöbb országban a felvonó állomány 55-60%-a idösebb mint 20 éves. Ezért az ELA prioritásként jelöli meg a régi felvonók biztonságossá tételének ügyét. Ez volt a célja az EN81-80 szabvány megjelentetésének, és a nemzeti végrehajtási rendeletek szorgalmazásának. A második számú prioritás Európában a felvonók használhatóságának, megközelítésének biztosítása a mozgásukban korlátozott emberek és az idösek számára. Harmadik legfontosabb célként a globál szabványok elterjesztése szerepel, ezzel biztosítva az egységes szemléletet és követelmény rendszert globalizált világunkban. Végül szintén kiemelt feladatként említette az elnök a felvonók energia felhasználásának, az energia hatékony hasznosulásának témakörét.
Nagyon értékes összefoglalást hallhatunk a lengyel lift ipar képviselöjétöl, Marek Oppeln-Bronikowskitól a közép-európai országok helyzetét elemezte a lengyel, a cseh és a magyar helyzet áttekintése révén. Összehasonlítva az egyes országok föbb statisztikai mutatóit, úgy mint a GDP-t, munkanélküliségi rátát, az átlag béreket, az inflációt érdekes egyezöségek és eltérések fedezhetök fel.
A megállapítás abban egységes, hogy a felvonó állomány mind három országban elöregedett és tenni kell a felújításuk mielöbbi elvégzéséért. Alátámasztandó ezt az állítást, bemutatta a hogy Lengyelországban elvégezték a felvonók biztonsági felülvizsgálatát és nem túl meglepöen azt az eredményt kapták, hogy a legtöbb veszélyhelyzetet az 1970- 1985 között létesített felvonóknál találtak. A baleseti statisztika is ezt igazolja, az összes halálos baleset több mint nyolcvanöt százaléka (20) – az utóbbi tíz évben – az 1990 elött gyártott felvonóknál történt. Hasonló arányt mutatnak a súlyos és egyéb balesetek számai is (143). A Lengyel Központi Müszaki Felügyelet 199 baleset elemzése alapján arra a megállapításra jutott, hogy a balesetek elsödleges okaként az alábbi föbb kockázatok játszottak elsödleges szerepet.
- Nem kellö biztonságú aknaajtók,
- Nem megfelelö (biztonsági) üveg alkalmazása az ajtókban,
- Nem volt kabin ajtó,
- Nem megfelelö kötény lemez a fülkén
Az EN81-80 szabvány bevezetése az egyes országokban eltérö módon történik. A lengyelek 58 kockázatot azonosítottak be a felvonóikon, melyek felmérését a Müszaki Ellenörzési Iroda az éves kötelezö ellenörzés keretében végezte. A magas kockázattal járó felvonók felújítását 2023-ig, a közepes kockázattal rendelkezö felvonók feljavítását 2028-ig kötelezö elvégezni.
A cseh nemzeti szürés a 74 általános kockázat mellet további 11 kockázatot azonosított be, mely a csehországi lift állományra jellemzö. A beazonosított kockázatok közül a magas kockázattal(10 kockázat) járó problémák megszüntetésére 5 évet, a közepes kockázatú (3 kockázat) esetek felszámolására 7 évet, míg a továbbiakra (72 kockázat) 10-15 évet szánnak. A végrehajtást egyelöre nem teszi kötelezövé törvény, vagy rendelet. A magyarországi helyzet kicsit a cseh gyakorlathoz hasonló. Beazonosítottuk a kockázatokat és súlyosság szerint csoportosítottuk, de kötelezö végrehajtási rendelet hiányában csupán az elörelépés nehézkes. Hogy mi is a fö akadály az elörelépésnek, lássuk a lengyel példát: A program teljes végrehajtásához 2 Mrd Eurora van szükség. A programot közpénzböl támogatva szóba jöhet egy belsö költségvetési támogatás, pl. kedvezöbb ÁFA kulcs, vagy kedvez?bb hitel felvétel. Lehetséges, hogy az EU a strukturális alapokból erre a célra átcsoportosítson. Hasonló gondolatokkal barátkoznak a többi országok is. Az tény, valami elindult és azt nem szabad hagyni, hogy leálljon.

A modernizáció németországi helyzetét a VDMA (Német Gépipari Egyesület) Felvonó és Mozgólépcsö szekciója részéröl Peter Günter úr mutatta be. Hivatkozva a 2006-os adatokra az új felvonó létesítések száma kb. 10000 db/év, a felvonó javítás volumene 250 millió Euro, a modernizáció 210 millió Eurot tett ki. Az elmúlt öt évet elemezve, elmondta, hogy amíg a felvonó javítás értéke éves szinten közel egyenletesen növekedve az elmúlt hat évben 186 millió euroról 246 millió eurora emelkedett, addig a modernizáció 2000-2005 között 227 millió euroról 177 millio eurora csökkent, a 2006-os évben viszont ismét 209 millióra emelkedett. Feltehetöen ebben az EN81-80 szabvány is segített. A felvonó állomány kb. 50 %-a 20 évnél idösebb. Németországban törvény nem kötelezi az üzemeltetöket közvetlenül modernizálásra, így az EN81-80 sincs elrendelve, de van 2002 óta egy ipari biztonságtechnikai rendelet, mely az üzemeltetök felelösségét fokozottan hangsúlyozza:
- Az üzemeltetö felelös a liftet az állami biztonságtechnikai elöírások (state-of-the-art) betartása mellet üzemeltetni;
- Az üzemeltetönek gondoskodnia kell a kockázatok elemzéséröl és értékeléséröl;
- Az üzemeltetö nem engedélyezheti a lift üzemeltetését, ha bármi veszély áll fenn;
- Az üzemeltetö köteles a javításról, modernizálásról gondoskodni. A javítás alapja a Modernizációs ellenörzö lista, mely az EN81-1/2 –n alapszik, de más országos el?írások is lehivatkozzák, így bizonyos értelemben kötelez?.
- Az ipari biztonsági szabályzat felvonót érintö részének aktuális fejlesztését a VDMA készíti, íly módon közvetlen lehetöség van a szakszerü szabályozás befolyásolására.
A VDMA kibocsátott egy, képekkel illusztrált ajánlást minden felvonó üzemeltetöhöz, melyben felhívják a figyelmet
-a kockázat elemzés szükségességére, ennek módszeréül az EN81-80 ajánlják. Továbbá javasolják, hogy kockázatelemzés eredményét lehetöség szerint a lift gyártójával, vagy karbantartójával vitassák meg és együtt keressék meg a megfelelö megoldást.
- Bármilyen biztonságot érintö hiányosságot azonnal szüntessenek meg.
- Tervezzék a szükséges felújítási költséget, ezen belül a biztonság legyen a fö prioritás.
- Csak minösített szakembert foglalkoztassanak a karbantartással és modernizációval.

Tehát a német gyakorlat használja az EN81-80-at, de csak közvetett módon, így az üzemeltetök felelöségét fokozza, jobban bevonja öket a probléma feltárás és megoldás keresésébe.


A franciaországi gyakorlatot Michel Chartron mutatta be. Elözetesen néhány statisztikai adatot közölt. A teljes újfelvonó eladás éves szinten 11500 db volt 2002-ben. 445000 db felvonó üzemel, ennek 60%-a 20 évnél idösebb. A karbantartási és felújítási érték közel 1,5 Mrd Euro volt. Több mint 150 vállalat tevékenykedik, akik összesen 18500 alkalmazottat foglalkoztatnak.
A felvonó felújítások értéke 2003 – 2007 között megduplázódott. Ennek egyik fö oka az EN81-80 szabvány kötelezö alkalmazásában keresendö. Melyek voltak az elözmények , 2001-töl minden halálos balesetet az országos media-ban le kellett közölni. Létrehoztak egy munkacsoportot, melynek az volt a feladata, hogy a régi felvonók biztonságának javítására felhívják a kormány figyelmét. Ebben a munkacsoportban helyet kapott az ipar képvisel?i mellett a használók, üzemeltetök, ellenörök és tanácsadók szövetségeinek képviselöi is.
Kidolgozták a kockázatelemzésen alapuló módszert, illetve eszközt, mely a SNEL alapja lett. 2002-re elkészült a jelentés, melyben 17 kockázatot azonosítottak be, azt ajánlották, hogy ezeket a kockázatokat modernizációval számolják fel. 2003-ban megszavazták a törvényt, mely három ütemet tartalmazott: 5 éven belül, 10 éven belül és 15 éven belül felszámolandó kockázatok. A hatékonyabb kommunikáció érdekében a 17 kockázat helyét egy kinyomtatott robbantott ábrán mutatták be az üzemeltet?knek. Valójában a program 2005-ben indult el lehet?séget adva egy rendszeres dialógusra a kormány, a felvonó tulajdonosok és használók, valamint az ipar (szövetségek) között. A SNEL bevezetését, végrehajtását semleges felvonó ellen?rök ellen?rzik. Egyértelmüen megállapítható, hogy a francia gyakorlat példaérték? lehet valamennyi ország számára.

A konferenciát vita követte, melyen a jelenlévök kérdéseket tettek fel az elöadóknak és megvitathatták álláspontjukat.

Egy elegáns közös ebédet követöen folytatódott a program a szokásos éves közgyüléssel, melyen az éves gazdasági beszámoló mellett elfogadták a következö évi tervszámokat, tagdíjakat, újtagok felvételét, illetve az alapszabály változtatását.
A rendezvény a budai várban,a Hilton szállodában fejezödött be, ahol a vacsora díszvendégeként Fegyverneky Sándor országos föépítész mondott köszönt? beszédet.
A vendégeink nagyon pozitív benyomásokkal távoztak Budapeströl.
Budapest, 2008.03.27.