1152 Budapest XV, Palotás tér 1. sz.

+36-30/945-0478

2020-ban magyar nyelven megjelent szabványok

MSZ EN 115-1: Mozgólépcsők és -járdák biztonsága

MSZ EN 81-21: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületben

MSZ EN 81-28:2018+AC: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere